Nieuwsbrief

Beste Leden,

 • Wat zijn we blij we hebben een nieuwe secretaris. Kristine Louws komt het bestuur versterken. Kristine veel succes in deze nieuwe rol.

 

 • Onze dank gaat uit naar Ingrid. Zij heeft veel werk verzet als secretaris en gelukkig blijft zij actief betrokken als vrijwilliger en zal zij de ledenadministratie en de website beheren en andere ondersteunende werkzaamheden verrichten.

 

 • Het vernieuwen van de banen en verbeteren van het park verloopt tot nu toe volgens schema. We verwachten dat we op 2 april het park kunnen opleveren. Voordat dit gerealiseerd kan worden hebben we nog  massaal hulp nodig vanuit onze leden. Geef je op voor de schoonmaakactie / aanbrengen nieuwe beplanting op 18 maart tussen 13.00-17.00 uur en of 19 maart vanaf 10.00 uur. Geef je op door een mail te sturen naar [email protected] en geef aan wanneer je kan komen. 

 

 • Noteer in je agenda dat op 2 april de opening van het nieuwe seizoen zal plaats vinden. Geef je op via deze link. Het programma ziet er als volgt uit:
  • 13.00 uur                                 Toasten op de opening van het nieuwe park
  • 13.30 uur tot 17.00 uur            Onderling toernooi met alle aanwezige
  • 14.00-15.00 uur                       Gratis Proefles op onze nieuwe minibaan voor                                                           de jeugd
  • 15.00 -16.00 uur                       Gratis Proefles voor volwassenen
  • 17.30 uur                                  Na borrelen met elkaar. De vereniging draagt                                                            zorg voor de inwendige mens en een                                                                          consumptie. De rest van de consumpties zijn                                                              voor rekening voor uzelf.  

 

 • De algemene ledenvergadering wordt verplaatst naar 19 oktober omdat het tennisseizoen gaat lopen van 1 januari t/m 31 december. Mocht u interesse hebben in de balans/exploitatie of het jaar verslag van 2021 dan horen we dit graag dan sturen we dit toe.