Nieuwsbrief

Beste Leden,
 
Hier een laatste update vanuit het bestuur.

Gelukkig kunnen we weer volop tennissen met nog hier en daar een beperking. We zien dat de banen volop in gebruik zijn en dat doet ons deugd. We hopen zeker op nadere versoepeling zodat de kantine weer open kan en we weer competitie of toernooien kunnen spelen.

Als bestuur zijn we achter de schermen hard bezig met de toekomst van TV Mattemburgh. We zijn volop in gesprek met de Gemeente. Dit heeft er toe geleid dat we definitief  toestemming hebben gekregen om dit jaar de banen 1 t/m 4 te mogen vervangen. De gemeente ziet ook graag dat we als vereniging gaan privatiseren. Over deze stap zitten we nog volop in gesprek met de gemeente en willen we eerst een concreet voorstel ontvangen vanuit de gemeente wat we voor zullen leggen binnen de Algemene Leden Vergadering.

Vervanging baan ondergrond:
Als bestuur zou onze voorkeur uitgaan naar het realiseren van een ondergrond voor baan 1 t/m 4 welke het hele jaar bespeelbaar zijn. Dit kunnen we realiseren met het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit de gemeente.

Echter kunnen wij deze beslissing niet zelfstandig nemen daarvoor hebben we toestemming nodig vanuit de Algemene Ledenvergadering. Aangezien we nu fysiek niet bij elkaar kunnen zijn, verplaatsen we onze ledenvergadering naar de maand juni. Nadere datum volgt nog zodra we weten of de versoepelingen dit toestaan.

Wij hebben al wat voorwerk gedaan die we graag met jullie willen delen. De ondergrond van de huidige banen is aan vervanging toe. Dit vraagt om een zorgvuldige keuze voor de meest geschikte ondergrond. Leden zijn van harte welkom om hier over mee te denken.

Wat is het voorstel voor de nieuwe ondergrond?
Gravelbanen bieden speltechnisch en vanuit het gedachtegoed goede tennissers te willen opleiden de meeste mogelijkheden en appelleren het meest aan de technische, tactische, mentale en conditionele ontwikkeling op alle niveaus. Echter, gravelbanen zijn niet het hele jaar bespeelbaar en vragen relatief veel onderhoud.

Het bestuur geeft de voorkeur aan een ondergrond die qua eigenschappen zo dicht mogelijk bij gravel ligt, maar wel het hele jaar bespeelbaar is. De afgelopen jaren is een nieuwe ondergrond ontwikkeld die heel dicht bij de eigenschappen van gravel ligt, maar wel het hele jaar bespeelbaar is. Deze ondergrond is bekend onder de merknamen Top clay. Deze ondergrond lijkt aan onze wensen te voldoen.

Hoe zien het proces en de planning er uit?
De gemeente heeft goedkeuring gegeven voor de financiële middelen ter vervanging van de banen. In de Algemene Ledenvergadering wordt er gekozen welke ondergrond we gaan nemen. Hierna gaan we een planning maken wanneer het vervangen van de banen en nieuw hekwerk het beste gerealiseerd kan worden.
 
Uitvoering:
De uitvoering wordt een grote klus die we dit  jaar willen gaan uitvoeren. Het gaat om de vervanging van de bovenlaag en de vernieuwing van het hekwerk. Dit alles gaat waarschijnlijk 4 tot 6 weken in beslag nemen. Het tennispark verandert gedurende die periode volledig in een bouwterrein en is niet toegankelijk. Er kan dan dus niet gespeeld worden. We doen er alles aan om de impact voor de leden zo beperkt mogelijk te houden.
 
Vragen, suggesties, meedenken?
Heb je vragen of suggesties, wil je meedenken, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
Stuur een mailtje naar [email protected] . Uiteraard kunnen we contact opnemen voor een persoonlijk gesprek. Laat het ons weten als je dat graag wilt!

Tijdens de Algemene ledenvergadering (datum wordt nog nader bepaald) zullen jullie verder geïnformeerd worden. Een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering  ontvang je via de mail.
Onderaan het bericht hebben we een bijlage toegevoegd met vraag en antwoord.
 
Actie tennissen voor jongeren in Coronatijd
Als bestuur hebben we ons ingeschreven voor de actie om jongeren tijdens Corona tijd aan het sporten te krijgen. De gemeente heeft ons voorstel erg gewaardeerd en heeft een subsidie verleend zodat we de mogelijkheid krijgen om jongeren tussen de 18 en 26 jaar in de gemeente Woensdrecht een gratis tennis activiteit aan te bieden. Onder begeleiding van Tennisschool BijDaan, krijgt men gedurende 9  weken 1 uur per week les. Hier is vanuit de jongeren enthousiast op gereageerd en we hebben momenteel 32 deelnemers voor deze actie. Ook onze eigen jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 26 jaar kunnen profiteren van  4 gratis tennislessen. Op 3 juli zullen de nieuwe deelnemers en onze jongeren tussen de 18 en 26 jaar dit mooie initiatief afsluiten met een onderling toernooi.
 
Opening van het jubileumseizoen
Helaas hebben we door de huidige omstandigheden geen openingsfeest kunnen organiseren. Ter compensatie heeft er wel een digitale bingo plaats gevonden. 30 deelnemers hebben aan deze meeting deelgenomen en ieder heeft op zijn eigen wijze genoten.
 
Hopelijk kunnen we weer binnen afzienbare tijd invulling geven aan ons jubileumprogramma.
 
Een warme groet,
 
Bestuur TV Mattemburgh

 

 

 

Bijlage: Vragen en antwoorden

Hoe zit het met de kosten? Zijn die voor Topclay niet veel hoger dan voor gravel?
Voor Topclay zijn de investeringskosten beduidend hoger dan voor gravel (wat we nu hebben). Echter, op langere termijn is Topclay goedkoper omdat de vervangingskosten en jaarlijkse onderhoudskosten lager zijn.

Gravel op verharding (Topclay), wat is het eigenlijk voor ondergrond?
Topclay is een  merknaam voor 'gravel op verharding'. Deze ondergrond bestaat  uit een waterdoorlatend beton, met daarop een laag membraan (soort tapijt). Daar bovenop komt een laag gravel. Bij deze ondergrond liggen de speleigenschappen (effect van de bal, glijden e.d.) het dichtst bij gravel. Daarmee past  gravel op verharding bij elke speler, van recreatief tot prestatief. De aanlegkosten zijn weliswaar hoger dan gravel, maar daar staat tegenover dat de levensduur veel langer is, waardoor het onderaan de streep zelfs goedkoper lijkt te zijn en je het hele jaar op kan spelen.

Wat vraagt Topclay aan onderhoud, in vergelijking met gravel?
Het vraagt minder onderhoud dan gravel. Wel dient bij deze baansoort, net als bij gravel, na elke wedstrijd de baan geveegd te worden met een sleepnet.

Wat zijn de verschillen tussen Topclay ten opzichte van gravel?
Belangrijke verschillen met gravel:

  • het is het hele jaar door bespeelbaar
  • het vraagt minder onderhoud
  • de baan is egaler (in gravel kunnen wel eens wat kuilen zitten)
  • de lijn is verwerkt in de ondergrond en ligt er dus niet op, zoals bij gravel, waar een bal op de lijn kan ‘wegketsen’

Als het gaat om balstuithoogte, balrotatie, (gecontroleerd) glijden en stroefheid, zijn de speeleigenschappen van gravel de internationale ‘norm’ voor tennis. Topclay zijn hiermee vergelijkbaar.

Heeft de keuze voor deze ondergrond invloed op de contributie?
Als de contributie verhoogd moet worden, zal er, los van de vervanging van de ondergrond een onderbouwd voorstel in de ALV worden ingebracht om de contributie te verhogen.
Vergeleken met de tennisverenigingen in de omgeving is de contributie van TV Mattemburgh nu laag. Echter het hele jaar spelen kost een vereniging ook meer, denk b.v. aan energiekosten voor verlichting. Echter als bestuur is ons streven om altijd onder de marge te zitten van omliggende verenigingen.

Hoe zit het met de blessuregevoeligheid van de verschillende baansoorten?
In 2014 heeft de KNLTB een onderzoek gedaan naar de relatie tussen blessures en baansoorten. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat er geen significant verschil is in het risico op en de ernst van blessures op gravel of  topclay maar dat er wel meer overbelastingletsels gevonden werden bij tennissers die op steeds wisselende baansoorten speelden. Op grond van deze bevindingen is het advies aan verenigingen om het aantal verschillende baansoorten per vereniging te beperken en om tijdens competitie en toernooien deelnemers zoveel mogelijk op slechts één ondergrond te laten spelen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 36532462

TV Mattemburgh

Sportlaan 2
4631 CR Hoogerheide