Nieuwsbrief

Beste Leden,

Het bestuur van TV Mattemburgh zal u maandelijks op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Natuurlijk kunt u altijd onze vernieuwde website bezoeken.

Het wordt een bijzonder jaar. We bestaan dit jaar 50 jaar. De jubileum commissie is volop bezig met de voorbereidingen van allerlei leuke activiteiten. Als de omstandigheden het toelaten willen we een aantal leuke acitiviteiten organiseren.

Noteer alvast onderstaande data in uw agenda:

  • 27 maart Opening van het jubileumseizoen (indien deze activiteit niet door kan gaan vanwege de COVID maatregelen dan schuift deze activiteit op, maar houdt u deze datum in uw agenda geresrveerd want we hebben als alternatief een digitale Mattemburgh Bingo!)
  • 19 juni Reunie voor oud-leden
  • 16 juni Jublieum jeugdmiddag
  • 25 september Groots jubileum feestavond  

Tennisbanen 1 t/m 4:

We zijn al gedurende langere tijd in onderhandeling met de gemeente om de banen 1 t/m 4 te laten vervangen. Na vele gesprekken lijkt er nu meer voortgang in te zitten. We horen in april 2021 of de begroting voor het vervangen van de banen goedgekeurd is binnen de gemeenteraad.

Is de begroting goed gekeurd dan worden de banen en het hekwerk voor het seizoen 2022 vervangen.

We hebben in het voorstel naar de gemeente diverse ondergrondsoorten uitgewerkt. Ook een ondergrond soort waarbij we het hele jaar kunnen tennissen, wat een mooie uitdaging zou dit zijn. Echter de keuze voor het veranderen van de ondergrond van de banen willen we voorleggen aan onze leden in de algemene ledenvergadering. Ook liggen er voorstellen t.a.v. het clubhuis maar in goed overleg met de gemeente is besloten om eerst de banen te realiseren en daarna de gesprekken verder te gaan voeren t.a.v. het renoveren/vernieuwen van het clubhuis.  

De algemene ledenvergadering (ALV):  

We kunnen gezien de huidige omstandigheden de algemene ledenvergadering niet op 17 februari plaats laten vinden. Een speciale spoedwet maakt het mogelijk een ALV volledig digitaal te organiseren, of om de ALV met vier maanden uit te stellen. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om de ALV uit te stellen. Hij dient dan wel voor 17 juni georganiseerd te zijn. Indien deze situatie voort duurt dan zullen we in april het besluit nemen om de ALV als nog digitaal te laten plaats vinden.

De contributie voor dit jaar blijft ongewijzigd en zal rond de 2e week in maart via een automatische incasso worden afgeschreven.  

Vrijwilligers binnen de vereniging:  

Vele handen en hoofden maken licht werk,  en vrijwilligers zijn essentieel om de continuïteit van onze vereniging zeker te stellen. Vrijwilligers zijn de pijlers onder een vereniging, zo ook bij Tennisvereniging Mattemburgh, uw vereniging!

We hebben op dit moment een kern van actieve vrijwilligers, maar dat is niet genoeg! Daarom zoeken we versterking en hopen we ook buiten de baan op uw medewerking te rekenen.

U wordt dit seizoen persoonlijk benadert door Tjaak Takens of Sonja Pijnen om aan u te vragen of u bereid bent om tijd vrij te maken voor werkzaamheden binnen onze vereniging, waar uw interesse naar uit gaat en/of waar uw kwaliteiten liggen. Voor evt. vragen hierover is Sonja dagelijks in de Sterrenclub aanwezig.

Gelukkig is de baan commissie onder leiding van Mart Nuijten dit jaar uitgebreid met René Verdonck, Percy Havermans en Johan Pijnen. Maar natuurlijk zijn we op zoek naar nog meer clubleden die hier ondersteuning in kunnen bieden. Op korte termijn zoeken we vrijwilligers voor onderhoud groenvoorziening. Heb je groene vingers en vind je het leuk om het park te voorzien van bloemen en planten meld je dan aan bij [email protected]  

Op 13 en 20 maart is er een klusdag met 1,5 meter afstand. Gelieve door te geven of u deze dag of een gedeelte van deze dag aanwezig kunt zijn om de banen en het park weer helemaal in orde te maken. Je kan jezelf opgeven via [email protected]    

Sponsors  

Deze crisis heeft ook voor onze zeer gewaardeerde sponsors een grote impact en heeft het bedrijfsleven volledig op zijn kop gezet. Wij roepen al onze leden op, om te kopen bij de lokale ondernemers. Juist in deze periode kunnen wij hen daarmee tot steun zijn. Een vereniging kan niet zonder sponsors en het bedrijfsleven niet zonder klanten. We gaan onze sponsoren die het hards zijn getroffen door deze crisis actief benaderen wat we voor elkaar kunnen betekenen in dit jubileumjaar. Laten we elkaar daarin tot hulp en steun zijn.  

Afsluiten

Wanneer jullie vragen, tips of adviezen hebben, dan horen wij dat graag van u. Wij willen graag voor iedereen bereikbaar zijn en schroom niet om contact op te nemen met ons. Dat kunt u het gemakkelijkst doen door een mail te sturen naar: [email protected]    

 

Wij wensen iedereen sterkte in het omgaan met alle veranderingen in deze tijd. Vooral het gemis van alle persoonlijke contacten binnen de vereniging en het samen sporten bij Tennisvereniging Mattemburgh.

Bestuur TV Mattemburgh

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 36532462

TV Mattemburgh

Sportlaan 2
4631 CR Hoogerheide