Clubregels

Op en langs de baan:
 • Het is niet toegestaan om voor 09.00 uur zich op de banen te begeven in verband met het onderhoud van de banen.
 • Om 23.00 uur dient de baanverlichting uit te zijn, behalve bij georganiseerde activiteiten van TV Mattemburgh.
 • Op de banen is het dragen van tenniskleding en tennisschoenen met vlakke zool verplicht.
 • Na het spelen moet de baan geheel (inclusief het middengedeelte) met het sleepnet worden gesleept.
 • Het spelen op natte banen met plasvorming is niet toegestaan.
 • Bij nachtvorst mag men pas spelen als de baan helemaal vorstvrij is.
 • Bij grote droogte dienen baan 5 en 6 eerst gesproeid te worden. De baancommissie heeft altijd beslissingsbevoegdheid over het gebruik van de banen.
 • Degenen die het laatste het tennispark verlaten, dienen de toegangspoort af te sluiten. Indien werd gespeeld met verlichting, moeten de lampen worden uitgeschakeld voordat het park wordt verlaten.
 • Heb je iets gedronken of gegeten, gooi lege plastic flesjes, papiertjes, kauwgom e.d.in de prullenbak en maak van het tennispark geen stortplaats.
 • Om het net loop je heen, daar spring je niet overheen. Ook leunen op of slaan tegen het net, doe je niet.
 • Bij onweer en bliksem ga je zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet 'mij kan niets gebeuren'.
 • Bij training, competitie of toernooi, volg je de aanwijzingen van de trainer(s) of de wedstrijdleiding.
Baan reserveren
 • De spelers die van de baan gebruik willen maken, moeten een baan reserveren via de KNLTB ClubApp; het beeldscherm waarop de reservering vervolgens is te zien, hangt in het clubhuis.
 • De maximale speelduur bedraagt bij: enkelspel 45 minuten en voor dubbelspel 1 uur en 10 minuten of indien er niet gereserveerd is, tot het moment dat er wel gereserveerd is.
 • De baanindeling is in principe vrij, behalve op de banen waar training wordt gegeven. Er moet een baan beschikbaar zijn op tijden dat er wordt getraind, ook tijdens competitie.
 • Bij grote drukte is dubbelen verplicht.
 • Tijdens de diverse clubactiviteiten inclusief de competitie kan er niet vrij worden getennist. In het activiteitenprogramma kunt u de data terugvinden wanneer deze evenementen plaatsvinden.
In het Clubhuis 'de Sterrenclub'
 • Houd het ook in het clubhuis netjes en gezellig. Maak er geen rotzooitje van, ook niet in de toiletten en in de kleedkamers. Deponeer afval in de prullenbakken.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar mag je geen alcohol drinken in het clubhuis of op het verenigingsterrein.
 • Leden mogen niet achter de bar, altijd in overleg met de uitbaatster.
 • In het clubhuis hangen brandblussers.
 • Neem je tennistas mee de baan op en laat je spullen niet onbeheerd achter in het clubhuis. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van spullen.