Bestuur

Voorzitter Marie-Louise van Peppen (niet herkiesbaar per okt 2023) [email protected]
Secretaris Iris Bax [email protected]
Penningmeester(eindverantwoordelijk) Tjaak Takens (niet herkiesbaar per okt 2023) [email protected]
Bestuurslid (Ledenadministratie / Website / Mailing) Ingrid Trieller [email protected] / [email protected]
Bustuurslid  vacature