Bestuur

Voorzitter Stephen Warrington
Secretaris Iris Bax-Jetten
Penningmeester (eindverantwoordelijk) Marielle Mous
Algemeen Bestuurslid (ledenadministratie) Ingrid Trieller
Algemeen Bestuurslid (TC/JC) Wilfried Rommens
Algemeen Bestuurslid (parkbeheer) Percy Havermans