Lidmaatschap

Inschrijven

Als je lid wilt worden van TV Mattemburgh, klik dan op onderstaande link en vul het inschrijfformulier in.

inschrijfformulier

Let op! Zonder pasfoto kunnen we het inschrijfformulier helaas niet in behandeling nemen omdat we deze nodig hebben voor je KNLTB-pas. Als de Ledenadministratie je inschrijfformulier heeft ontvangen dan nemen wij binnen enkele dagen contact met je op. 

 

Contributie

De contributie is voor een kalenderjaar, het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De contributie wordt in maart automatisch afgeschreven.

 

Contributielidmaatschap

 

  Leeftijd Contributie
Jeugd t/m 12 jaar* € 50,-  
Junioren 13 t/m 17 jaar** € 55,- 
Senioren vanaf 18 jaar € 112,50 (2024: € 118,50)

* In het jaar dat je 13 jaar wordt, wordt je juniorlid

** In het jaar dat je 18 jaar wordt, wordt je seniorlid

Gezinskorting:

Zijn er meerdere leden van 1 gezin lid van TV Mattemburgh ,woonachtig op hetzelfde adres, dan kom je in aanmerking voor gezinskorting. 3 personen lid = 10 % korting ,4 personen lid = 15 % korting ,5 personen lid = 20 % korting (De korting wordt verrekend met het totale contributie bedrag)

NB. Dit geldt alleen wanneer alle gezinsleden een volledig lidmaatschap hebben. Er kan niet gecombineerd worden met neefjes/nichtjes/ooms en tantes etc. of met andere acties/kortingen.

Trainingen zijn apart bij onze tennisschool te boeken. Voor informatie voor senioren klik hier en voor jeugd/junior klik hier. LET OP: bij het volgen van trainingen is het wel verplicht om lid te zijn van onze vereniging. Bij deelname aan de jeugd lessen krijgt een jeugd- en juniorlid €40 subsidie vanuit de vereniging (tot het jaar waarin men 18 wordt). Vraag naar onze voorwaarden.

 

Aktie lidmaatschappen:
  Leeftijd Contributie
Maak Kennis met Tennis* onder 12 € 125,-
  Senioren en oudere jeugd € 160,-
Zomerlidmaatschap**  

€ 50,-

Winterlidmaatschap***  

€ 60,-

 

*Maak Kennis met Tennis = de naam van dit pakket zegt alles, ga dit seizoen lekker leren tennissen. Je krijgt 10 lessen, een racket en een half jaar lidmaatschap bij TV Mattemburgh. 

**Zomerlidmaatschap = dit lidmaatschap is geldig van 1 juni t/m 30 september (alleen mogelijk als je de afgelopen 6 maanden geen lid bent geweest van TV Mattemburgh)

***Winterlidmaatschap = dit lidmaatschap is geldig van 1 oktober tot 1 april (alleen mogelijk als je de afgelopen 6 maanden geen lid bent geweest van TV Mattemburgh)

Overige lidmaatschappen:
Student* € 65,-
Competitielid** € 25,-
Ondersteundend lid*** € 30,-
Ziektelid**** € 20,-

*=Student: Student: Studentleden zijn leden van TV Mattemburgh die hun studie volgen in een andere woonplaats en daardoor door de week geen gelegenheid hebben om te spelen.

** = Competitielid: Men dient regulier lid te zijn van een andere tennisvereniging en speelt competitie via TV Mattemburgh om een team compleet te maken (minimaal de helft van het team dient regulier lid te zijn van TV Mattemburgh). Goedkeuring vindt plaats door de TC.

*** = Ondersteunend lid: Dit zijn zij die zich opgeven als, of te kennen geven voortaan lid te blijven als, niet actief (=niet spelend) lid en die zich bereid verklaren om tegen een geringe vergoeding de vereniging te steunen. Een ondersteunend lid behoudt / krijgt dezelfde rechten en verplichtingen als de seniorleden.

****= Ziektelidmaatschap: Indien men het komende seizoen niet in staat is om te tennissen kan men bij het bestuur een verzoek indienen voor ”niet spelend lid”. Deze aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend vóór 1 maart. Als gedurende het seizoen (na betaling van de contributie)) blijkt dat door een blessure niet meer gespeeld kan worden, kan men alsnog in aanmerking komen voor “niet spelend lid”. Er wordt dan 50% van de contributie gerestitueerd.

 

Introducee regeling:

Het is altijd leuk om een keer met een kennis, buur, vriend of vriendin te tennissen die (nog) niet lid is van TV Mattemburgh. De volgende regels gelden hiervoor: Je kunt een introducé maximaal 3x per jaar meenemen (1 persoon gelijktijdig). Je mag per keer één uur tennissen als de bezetting op de baan dit toelaat. Je dient de introducee vooraf aan te melden via het afhangsysteem op de KNLTB Club app.

 

Opzeggen:

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende speelseizoen te geschieden en uitsluitend via e-mail aan de ledenadministratie.  Indien je na deze periode opzegt, doch voor 1 februari van het daarop volgende jaar, wordt er €25,00 in rekening gebracht. Bij opzeggingen vanaf 1 februari, dien je het volledige contributiebedrag te voldoen.

 

Ledenadministratie:

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je terecht bij onze Ledenadministratie.

Ingrid Trieller      [email protected]

De Ledenadministratie beheert de persoonsgegevens van de leden van TV Mattemburgh en zorgt voor gegevensuitwisseling met de KNLTB zodat de juiste ledenpassen kunnen worden aangemaakt. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer of e-mailadres graag zo snel mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie.